wtorek, 31 lipca 2012

Smacznej jagodowej pulpy

I oto powracamy znów do gry Vessel, tym razem wyruszamy do ogrodu, w którym będziemy zbierać jagódki z drzew i poznamy nowy typ flurosa - flurosa pijaka :D


Tak więc zapraszam do oglądania i wyczekiwania na kolejną część przygód z Vessel :D

czwartek, 26 lipca 2012

Zaśnieżone wieże :D

I tak oto dobrnęliśmy do trzeciej mapy trybu klasycznego TD. Co specjalnego nas tu czeka? Hmm.. dwa filmiki? Pierwszy zakończony crashem gry, a drugi piękną porażką. Co więcej? Poszukiwanie najlepszej strategii na rozbudowę labiryntu - wpierw rozpoczęcie używania wież ze strzałami, a w drugim filmie dużo młotków wkoło się pojawia :)Problemem najpewniej jest zniszczenie konia trojańskiego, który zaczyna wypluwać jednostki poza mapą lub po prostu w miejscu, gdzie nie ma wolnego hexa :/


Jak widać dodano ekran ze statystykami, które jednak wciąż nie działają w trybie single player :/

Na koniec garść linków:
http://www.towerwarsgame.com/
http://steamcommunity.com/games/towerwars
http://forums.steampowered.com/forums/forumdisplay.php?f=1464

poniedziałek, 23 lipca 2012

TSO: Wartość surowców budowlanych i kopalnych

Kontynuując wątek rozpoczęty w poprzednim wpisie (link) zamierzam przejść do sedna - czyli twardych wyliczeń :) Wartość konkretnych zasobów będę podawał w jednostkach czasu (jc) odpowiadających minutom (1 jc = 1 minuta = 60 sekund). Rozdział uczyniłem, aby nie mieszać za nadto czasu wytwarzania z samą wartością (a dokładniej kosztem).

Na samym początku jednak zaznaczę, że wartości zasobów nie będą tu wyliczane "pokolei", gdyż z racji mnogości przemian i odwołań do surowców z "niższych/wyższych poziomów" konieczne by było przyjmowanie wartości wyliczonych w dalszych częściach wpisu. Dlatego też wpierw staram się obliczyć wartości zasobów, których nijak inaczej stworzyć się nie da, a dopiero następnie towarów pochodnych. Dodatkowo wartości będą obliczane w 3 różnych wpisach:
Uwaga dotycząca wartości: przy towarach wymagających inwestycji, które zużywają się wraz z użytkowaniem (kopalnie, pola, studnie) do wartości zostały dodane koszta realizacji tych zadań. Koszta te nie są wliczane w przypadku infrastruktury, która nie podlega zużyciu.
Uwaga dotycząca wartości II: Obliczając wartość wynikającą z pracy budynków uwzględniam jedynie sam czas produkcji, a pomijam czasy związane z transportem dóbr między miejscem pracy, a magazynem, czy złożem - wynika to z tego faktu, że czasy te mogą znacząco się różnić.

Drewno z drzewa iglastego - 3.75jc
Drwal pozyskuje pojedynczy pniak w 1 min. i 30 sek. Jednak do zapewnienia regeneracji zasobów konieczny jest również leśnik umieszczający sadzonki w czasie 2 min. 15 sek. Sumarycznie do zapewnienia nieskończonych zasobów drewna potrzeba 3 leśników oraz 2 drwali, którzy w ciągu swojego cyklu trwającego 4min. 30 sek. dostarczą 6 pniaków. Tak więc uwzględniając potrzebę istnienia 5 budynków produkcja pojedynczego pniaka trwa (4min. 30 sek / 6) * 5 =  3 min. 45 sek. czasu pracy osadników.

Deski z drewna iglastego - 6.75jc
Tartak przetwarza sztukę drewna w 3min.
Wartość deski = 3.75jc + 3jc = 6.75jc

Drewno z drzewa liściastego - 11.25jc
Czas pracy drwala: 4 min. 30 sek.
Czas pracy leśnika: 6 min. 45 sek.
Czas trwania cyklu: 13 min 30 sek.
Produkcja pojedynczego pniaka: 2 min 25 sek.
Łączna wartość: 2.25jc * 5 = 11.25jc

Deski z drewna liściastego - 20.25jc
Czas produkcji:  9 min.
Potrzebne surowce: 1x Drewno z drzewa liściastego (1x 11.25jc)
Wartość: 9jc + 11.25jc = 20.25jc

Deski z drewna liściastego (Grube drewniane drzwi z magazynu prowiantu) - 34.35jc
Czas produkcji:  30 min.
Potrzebne surowce: 250x Deski z drewna iglastego (250x 11.25jc)
Wartość: (30jc + 1687.5jc)/50 = 34.35jc

Kamienie - 5.0045jc
Kamieniarz pozyskuje pojedynczy kamień w 5 min. Doliczając czas pracy geologa dla różnych wielkości złóż otrzymujemy następujące wartości:
złoże 860: 4jc / 860 + 5jc = 5.0047jc
złoże 900: 4jc / 900 + 5jc = 5.0044jc
złoże 920: 4jc / 920 + 5jc = 5.0043jc
Jak widać po raz pierwszy pojawia się problem z różnorodnością złóż. Dla potrzeb ujednolicenia wartości w takich przypadkach będę obliczał średnią arytmetyczną wielkości danych złóż na wyspie.
Średnia wielkość złóż (7100 / 8) = 887.5
złoże średnie: 4jc / 887.5 + 5jc = 5.0045jc

Marmur - 9.0875jc
Czas produkcji: 9 min
Czas pracy geologa: 30 min
Średnia wielkość złóż (3430 / 10) = 343
złoże średnie: 30jc / 343 + 9jc = 9.0875jc

Marmur (Blok marmuru z magazynu prowiantu) - 25.6225jc
Czas produkcji: 30 min
Potrzebne surowce: 250x Kamienie (250x 5.0045jc)
Wartość: (30jc + 1251.125jc)/50 = 25.6225jc

Węgiel "drzewny" (z warsztatu smolarza) - 10.5jc
Czas produkcji w warsztacie smolarza: 3 min.
Potrzebne surowce: 2x drewno z drzewa iglastego (2*3.75jc = 7.5jc)


Ruda miedzi - 3.4863jc
Czas produkcji kopalni: 3min.
Czas pracy geologa: 10 min.
Koszt kopalni: 30x Deski z drewna iglastego, 45x Kamienie
Wartość bazowa (koszt odkrycia złoża i postawienia kopalni): 10jc + 30*3.75jc + 45*5.0045jc = 347.7025jc
złoże 710: 347.7025jc / 710 + 3jc = 3.4897jc
złoże 720: 347.7025jc / 720 + 3jc = 3.4829jc
złoże średnie: 347.7025jc / 715 + 3jc =3.4863jc

Brąz "drzewny" (z węgla drzewnego) - 19.9863jc
Czas produkcji: 6min.
Potrzebne surowce: 1x ruda miedzi + 1x węgiel drzewny (3.4863jc + 10.5jc = 13.9863jc)

Narzędzia z brązu "drzewnego" (warsztat ślusarza, brąz z węgla drzewnego) - 25.9863jc
Czas produkcji: 6min.
Potrzebne surowce: 1x Brąz "drzewny" (19.9863jc)

Narzędzia z pasa (pas narzędziowy z magazynu prowiantu) - 35.2835jc
Czas produkcji: 1min.
Potrzebne surowce: 150x Deski z drewna iglastego + 150 Kamienie (150*6.75jc + 150*5.0045jc = 1763.175jc)
Wartość: (1763.175jc + 1jc) / 50 = 35.2835jc

Węgiel kamienny (z kopalni węgla) - 4.5912jc
Czas produkcji kopalni: 1 min. 30 sek.

Czas pracy geologa: 4 godz.
Koszt kopalni: 200x Deski z drewna liściastego, 200xMarmur, 150x Narzędzia
Średnia wielkość złóż (17700 / 6) = 2950

Wartość bazowa (narzędzia z "brązu drzewnego"): 240jc + 200*20.25 + 200*9.0875 + 150*25.9863 = 10005.445jc
złoże średnie: 10005.445jc / 2950 + 1.5jc = 4.8917jc

Wartość bazowa (narzędzia z pasu narzędziowego): 240jc + 200*20.25 + 200*9.0875 + 150*35.2835 = 11400.025jc
złoże średnie: 11400.025jc / 2950 + 1.5jc = 5.3644jc
 
Tu na chwilę przystańmy i pochylmy się nad zjawiskiem, które właśnie zauważyliśmy - produkując brąz (a potem narzędzia) z węgla kamiennego sprawiamy, że koszty wydobycia ów węgla spadają (kopalnia staje się tańsza), a co za tym idzie produkty wykorzystujące ów węgiel również potanieją. Aby darować wam przeglądania kolejnych stron wyliczeń posłużę się krótką symulacją, której wyniki prezentuje poniższa tabela.


Tak więc ostatecznie przyjmijmy, że wartość bryłki węgla pochodzącego z kopalni wynosi 4.5912jc -  w dalszych wyliczeniach wszędzie gdzie będzie mowa o węglu, używać będę właśnie tej wartości.

Brąz - 14.0775jc
Czas produkcji: 6min.
Potrzebne surowce: 1x ruda miedzi + 1x węgiel (3.4863jc + 4.5912jc = 8.0775jc)

Narzędzia - 20.0775jc
Czas produkcji: 6min.
Potrzebne surowce: 1x Brąz (14.0775jc)

Ruda żelaza - 27.8632jc
Czas produkcji kopalni: 6 min.
Czas pracy geologa: 1 godz.
Koszt kopalni: 250x Deski z drewna liściastego, 250xMarmur, 200x Narzędzia
Wartość bazowa (koszt odkrycia złoża i postawienia kopalni): 60jc + 250*20.25jc + 250*9.0875jc +200*20.0775jc = 11409.875jc
Średnia wielkość złóż (8350 / 6) = 521.875
złoże średnie: 11409.875jc / 521.875 + 6jc = 27.8632jc 

Żelazo - 151jc
Czas produkcji: 12min.
Potrzebne surowce: 4x Ruda żelaza + 6x Węgiel (4x 27.8632jc + 6x 4.5912jc = 139jc)

Stal - 341.5472jc
Czas produkcji: 12min.
Potrzebne surowce: 2x Żelazo + 6x Węgiel (2x 151jc + 6x 4.5912jc = 329.5472jc)

Ruda złota - 250.0958jc
Czas produkcji kopalni: 12min.
Czas pracy geologa: 4 godz.
Koszt kopalni: 1400x Deski z drewna liściastego, 1400xMarmur, 1500x Narzędzia
Wartość bazowa (koszt odkrycia złoża i postawienia kopalni): 240jc + 1400*20.25jc + 1400*9.0875jc +1500*20.0775jc = 71428.75jc
złoże 300: 71428.75jc / 300 + 12jc = 250.0958jc

Złoto - 548.9212jc
Czas produkcji: 12min.
Potrzebne surowce: 2x Ruda złota + 8x Węgiel (2*250.0958jc + 8*4.5912jc = 536.9212jc)

Monety - 2219.6848jc
Czas produkcji: 24min.
Potrzebne surowce: 4x Złoto (4*548.9212jc = 2195.6848jc)

niedziela, 22 lipca 2012

TSO: Podstawy wartości surowców

Motywacja

Jak to przy każdej grze online z możliwością handlu bywa - tak i przy Settlersach pojawia się problem "wartości" surowców i ogólnie wszystkiego tego czym handlować możemy.
Wiadomo, że w pewnym zakresie ceny ustala popyt, tak więc pewne materiały zawsze będą miały konkretną wartość... a dokładniej wartość niewspółmierną do kosztu ów towaru uzyskania. Jednak jak odnaleźć złoty środek tak we wszelkich wymianach handlowych, jak i przy planowaniu dalszego rozwoju naszej osady (gdy chcemy inwestować w to co da nam największy zysk w handlu)? Cóż istnieją po prawdzie różne kalkulatory, które jakoś tam powiedzą ile co jest warte i czy dana wymiana ma sens, czy też jest wielkim oszustwem (link). Tylko, że gdy widzę równość między bryłką rudy miedzi a kuflem piwa, to taka mała zielona lampeczka zapala się mi w głowie.
Jest to też powód dla którego powstał ten wpis, a myślę, że nawet powstanie grupa wpisów traktujących o tym temacie. Bo wszak każdy chce wyjść na "+" i ułatwić sobie życie i wymiany w tym wirtualnym świecie :)

Jak obliczyć wartość

Odpowiedź na to pytanie, nie jest wcale taka oczywista - bo o ile bez trudu możemy określić potrzebne surowce do wytworzenia konkretnego produktu, czy też zliczyć potrzebny czas do wytworzenia dobra, to jednak żadna z tych metod bezpośrednio na samą wartość się nie przekłada. Ja w swych wyliczeniach w zasadzie wziąłem pod uwagę jedynie czas. Dlaczego czas? Ano dlatego, że mając odpowiednio dużo czasu możemy w Settlersach osiągnąć wszystko... dosłownie - bo wszak nawet darmowe kryształy dostajemy raz na 7 dni. Tak więc proste spostrzeżenie się nasuwa - czas jest najważniejszym i ostatecznym zasobem. Zasobem, którego wydawanie musimy zoptymalizować.

Surowiec surowcowi nie równy

Kolejnym problemem przy porównywaniu zasobów (poza czasem uzyskania) jest również pewne oczywiste spostrzeżenie - różne surowce pozyskiwane są w różny sposób. Niektóre zasoby wymagają zbudowania kopalni (miedź, węgiel, żelazo, złoto), inne jedynie posłania geologa (kamień, marmur), a jeszcze inne potrzebują osoby, która by zasób stworzyła (leśnik, obsługa silosa). Sposób pozyskiwania surowca znacząco wpływa na jego wartość - wszak bryłkę złota wydobywa się dokładnie tyle samo czasu co pozyskuje snopek zboża z pola, a jednak wartość tych zasobów jest diametralnie różna. Dlaczego? Cóż by pozyskać 300 bryłek złota za każdym razem potrzeba nowej kopalni (która kosztuje swoje), a jednocześnie by zdobyć zboże wystarczy postawić pole. Co więcej koszty związane z ulepszaniem są powiązane z gospodarstwem, które stawia się raz, po czym może pracować całe wieki, a nie kopalniom, która zawala się po wyczerpaniu zasobów.

Dane podstawowe

Czas pracy geologa

Geolog podczas jednej wyprawy znajduje jedno złoże. Czas trwania wyprawy uzależniony jest od rodzaju poszukiwanego surowca:
 • Kamień - 4 minuty
 • Miedź - 10 minut
 • Marmur - 30 minut
 • Żelazo -1 godzina
 • Węgiel - 4 godziny
 • Złoto - 4 godziny

Różnorodność złóż

Wielkość złoża danego surowca nie zawsze jest taka sama:
 • Kamień - 4x860, 900, 3x920
 • Miedź - 3x 710, 3x 720
 • Marmur - 330, 7x340, 2x360
 • Żelazo - 9x 500, 7x 550
 • Węgiel - 3x 2900, 3x 3000
 • Złoto  - 8x 300
Do tego dochodzą drzewa, które musi posadzić osadnik, jak i złoża dziczyzny oraz ryb, które należy doładować za pomocą premii:
 • 10 chleba -> 100 ryb w tarlisku (wytwarzanie premii trwa 1 minutę)
 • 20 wody + 30 ryb -> 100 dzikich zwierząt (wytwarzanie premii trwa 5 minut)

Przetwarzanie zasobów

Skoro zahaczyliśmy już o efekty pracy magazynu prowiantu, to warto przedstawić również pozostałe możliwości transformacyjne tego budynku.
 • Pas narzędziowy: 150 desek iglastych + 150 kamieni -> 50 narzędzi (1 minuta)
 • Grube drewniane drzwi: 250 desek iglastych -> 50 desek liściastych (30 minut)
 • Blok marmuru: 250 kamieni -> 50 marmurów (30 minut)
 • Wędrowny osadnik: 25 chlebów -> 1 osadnik (5 minut)
 • Rodzina podróżników: 125 chlebów -> 5 osadników (15 minut)
 • Emerytowani bandyci: 625 chlebów -> 25 osadników (45 minut)
 • Złote jajo: 1 pisanka -> 1 moneta (5 minut)
 • Rusztowanie: 500 mieczy z brązu -> 10 mieczy z żelaza (15 minut)
 • Kufel złocistego napitku: 1000 napitków -> 10 monet (15 minut)
 • Używane długie łuki: 500 łuków -> 10 długich łuków (15 minut)
 • Zupa dyniowa: 5 dyni -> 2 monety (2 minuty)
 • Kolekcja starych prezentów: 1 prezent -> 1 moneta (2 minuty)
 • Wyprzedaż kolekcji: 5 futbolówek -> 10 monet (?)

Premie

Czy używanie premii się opłaca? Ten aspekt również rozważymy w kolejnych wpisach. Póki co jednak zanotujmy jedynie koszty poszczególnych przedmiotów premiowych:
 • Półmisek ryb: 10 ryb -> 2x produkcja przez 30 minut (1 minuta)
 • Pożywna kanapka: 40 ryb + 20 chlebów -> 2x produkcja przez 2 godziny (10 minut)
 • Koszyk cioci Irmy: 120 ryb + 60 chlebów + 20 wędlin -> 2x produkcja przez 6 godzin (30 minut)

Będąc uzbrojonym w te dane możemy przejść do wyliczania wartość poszczególnych zasobów :)

czwartek, 19 lipca 2012

Wieże, wieże...

Oto drugi odcinek wieżowych wojen. Tym razem druga mapka z trybu Tower Defense. Filmik nagrywany po aktualizacjach, więc gra się ciut inaczej niż to co widać było w poprzednim materiale.Co tu jeszcze można napisać.. hmm niestety nagrywałem na monitorze 4:3 i dopiero przy montażu się zorientowałem co to oznacza ^.^ A, że nie chciałem by filmik był porozciągany, to wynikowy materiał jest w 4:3 również (ale za to w HD :P).
Generalnie na filmie są dwa podejścia do tej mapy - pierwsze jakieś 8 minutowe... krótkie i zakończone szybką porażką, oraz drugie wypełniające resztę materiału :)

W kolejnym materiale zapewne przedstawię ostatnią mapę w trybie TD, a potem nastanie czas nagrywania zmagań między żywymi graczami. Mam nadzieję, że uda się zaaranżować jakiś większy meczyk (2v2 lub 3v3), a nie tylko zwykłe 1v1 :>

Na koniec garść linków:
http://www.towerwarsgame.com/
http://steamcommunity.com/games/towerwars
http://forums.steampowered.com/forums/forumdisplay.php?f=1464

wtorek, 17 lipca 2012

TSO: Obalamy mit - więcej surowców od przyjaciół

Ileż to razu już spotkałem się z przekonaniem jakimś dziwnym, że jak człowiek doładuje znajomemu złoże, to na tym złożu pojawi się więcej niż gdyby ten ktoś sam sobie owo złoże doładował... Ja nie wiem - tak ciężko sprawdzić ludziom, że to nie prawda? Może... tak więc jakby ktoś wątpił to takie 3 zdjęcia:

Jak widać mamy tu złoże ryb z 620 rybami - wioska znajomego, co widać po nieaktywnych ikonach menu

Tutaj widzimy wyszarzoną kartę z doładowaniem ryb - 100 ryb, które powędrowały do znajomego, ale jeszcze system ich nie przemielił

Ta dam - finał, "złoże" z rybami posiadające 720 ryb czyli dokładnie o 100 więcej niż przed użyciem naszego doładowania.
Tak, tak moi drodzy - doładowywanie złóż waszych znajomych nie daje ŻADNYCH specjalnych bonusów. Jedynym przypadkiem, kiedy działanie na osadzie przyjaciela jest bardziej opłacalne niż na własnej jest karmienie jego robotników (tak za pomocą półmisków z rybami, kanapkami lub koszykami cioci Irmy jak i innymi specjalnymi przedmiotami dostępnymi np. w kuferkowym sklepie).

sobota, 14 lipca 2012

wojny wież...

Tak oto zapraszam serdecznie na krótką serię i grupę filmików o Tower Wars - grze, która obecnie znajduje się w fazie beta, ale już teraz dostarcza ogrom radości i rozrywek :)
Czym jest TW? Cóż w skrócie jest to gra typu tower defense, ale z tą różnicą, że możemy zarówno bronić się jak i atakować przeciwnika. Jak to?, ktoś mógłby zapytać... ano tak to, bo Tower Wars umożliwia nam, nie tylko budowę wież, czy rozbudowę kopalń, ale również tworzenie armii i posyłanie jej na wieże przeciwnika... oczywiście o ile gramy w trybie "online". Tutaj jednak, na tzw. "pierwszy ogień" przychodzi tryb "klasycznego tower defense", w którym to za zadanie mamy jedynie bronić się przed bandą złych i krwiożerczych, komputerowo sterowanych przeciwników :)


Na koniec garść linków:
http://www.towerwarsgame.com/
http://steamcommunity.com/games/towerwars
http://forums.steampowered.com/forums/forumdisplay.php?f=1464

poniedziałek, 2 lipca 2012

gdy mi smutno, gdy mi źle...

.. to gram sobie w śmieszną grę, co Toki Tori się zwie ;>
A tak na serio.... ta gra mnie rozwaliła gdy pierwszy raz w nią grałem, a za każdym razem gdy widzę żółtego kurczaka po prostu nie mogę wytrzymać xP
Jeśli się wam podoba to zapraszam do nabycia:
Strona producenta
Steam
Google Play